Logo

Boarding School / IB

Voor iemand die nog de laatste 2 jaar van het middelbaar onderwijs in het buitenland wil gaan volgen bestaat de mogelijkheid van een IB -diploma: dit is een internationaal baccalaureaat, dat gelijk staat aan het hoogste niveau middelbaar onderwijs ( in Nederland VWO, in België ASO). Met een IB –diploma kan een student op vele opleidingen in de wereld gaan studeren. Er zijn veel kostscholen die een IB -opleiding aanbieden, in meerdere landen van de wereld.

Om je aan te melden voor een foundationjaar of een IB-opleiding dien je aan een vaste toelatingsprocedure te voldoen, en Studie-Wijs kan hierin de juiste begeleiding geven. Er zal niet alleen gekeken worden naar het niveau van de Engelse taal, maar ook naar het algemene niveau van de student.

Voor studenten die al heel jong hun middelbare opleiding afsluiten, bestaat ook de mogelijkheid in Engeland een combinatie van vakken te kiezen , die meer inzicht zullen gaan geven op wat er in het hoger universitair onderwijs te kiezen valt. Dit kan een nuttige overbrugging zijn na het afsluiten van het middelbare onderwijs en een latere stap naar de universiteit.

Terug